Hietbrink Consulting  organisatie advies en ontwikkeling    

CREATIVITEIT
MULTI FOCUS
ERVARING

HIETBRINK CONSULTING   

werkt aan  vrijheid , verantwoordelijkheid  en vertrouwen in organisaties

door

missie, visie ontwikkeling, strategie en implementatie

door

professionele aandacht voor menselijke relaties, en dynamieken tussen afdelingen en teams

door

investeringen in persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van mensen 

met als doel

Betere resultaten , Bevlogen leiding, Betrokken professionals en Perspectief op de Toekomst

Missie, visie en organisatie-ontwikkeling

Perspectief op de Toekomst

Psychodynamisch onderzoek en advies

Betere resultaten

Coaching, Counselling en Supervisie

Bevlogen leiding en betrokken professionals