Hietbrink Consulting  organisatie advies en ontwikkeling    

Over mij 

In 2006 richtte ik, vanuit mijn achtergrond als toegepast wetenschappelijk onderzoeker, mijn roots in kwaliteitsmanagement en zeven jaar ervaring in mensgericht implementeren, mijn eigen organisatieadvies en implementatie bureau op: Hietbrink Consulting.

Hietbrink Consulting richt zich op het ontwikkelen van nieuwe typen organisaties.  Organisaties waar medewerkers hun motivatie en voldoening halen uit het samenwerken met klanten aan een hoogwaardig eindresultaat. Organisaties die het belang zien van persoonlijke ontplooiing en daar tijd, budget en ruimte voor beschikbaar stellen. En organisaties waar chemie tussen mensen en afdelingen even zo belangrijk wordt gevonden, als succesvolle sales, soepele processen en werkende systemen. 

 

Stond het verandermanagement in de jaren 90 en het begin van de 21-ste eeuw vooral in het teken van het professionaliseren van organisaties, de aanleg van ict- infrastructuur en bijbehorend procesmanagement, het leren werken in een digitale omgeving, en persoonlijk leiderschap. Nu richt de aandacht zich steeds meer op de koers van de organisatie, op de spanningsboog van het op afstand werken van de organisatie en de betrokkenheid houden met de organisatie, op de kwaliteit van de intermenselijke verbindingen en het ontwikkelen van creativiteit. 

 

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen zie ik als de drijvende en de stuwende krachten voor de continuiteit van organisaties, waarbij creativiteit de spil vormt van het geheel.

Curriculum vitae

Werkervaring

Bestuurlijke ervaring

Opleidingen

       

2014 -        Werkende Weg                              Haarlem 

 

2006 -        Hietbrink Consulting                      Lijnden

 

2013/10     St. Ondernemersklankbord            Den Haag

 

2007/'99    Pentascope                                    Amersfoort

 

1999/'90    KPN - PTT Telecom                       Den Haag

                                                                        Amsterdam 

1990/'84    SEO,

                  Stichting voor Economisch Onderzoek

                  der Universiteit van Amsterdam    Amsterdam                                

1984/'82    Provinciaal Planologische Dienst NH    

                  Noord-Holland                               Haarlem

 

1982/'80    SEO,

                  Stichting voor Economisch Onderzoek

                  der Universiteit van Amsterdam                                                                                                   Amsterdam                                

Publicaties ( selectie)

 

 

Handreiking Integraal Besturen.               

INK, Zaltbommel, 2006

 

Implementeren. Het speelveld in de praktijk

Pentascope, Amersfoort, 2006

(bijgedragen aan)

 

De Klant kiest voor Kwaliteit 

Ptt Telecom, Den Haag, 1998                    

 

Bundeling van kracht en kennis, Particuliere cultuurzorg en monumentenbescherming, 1940 - 1990 in:

De Hulpbehoevende Mecenas, Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940 - 1999

Boekmanstichting, Amsterdam, 1990

 

Cultuur als economische infrastructuur : uitstralingseffecten van investeringen in cultureel onroerend goed in Zwolle     

SEO rapport 220, Amsterdam,1988

 

Meer dan een Miljard, de economische betekenis van de professionele kunsten voor Amsterdam

SEO rapport 185, SEO, Amsterdam, 1985              

 

 

 

xv

 

2017 - 2010  Raad van Commissarissen KWH                                     Rotterdam

                     Lid

 

 

2015 - 2009 Raad van Toezicht Landschap

                    Noord-Holland                    

                    Heiloo                               

                   

                    Voorzitter Financiele commissie

                    Lid

 

 

2007-2002   Raad van Comissarisen Staedion 

                    Den Haag                                                            

                    Voorzitter Remuneratie Commissie

                    Lid

 

 

2007-2011  Alumini netwerk CC&C 

                    Utrecht

                    Voorzitter

                    Lid

 

 

vanaf 1999   Stichting MM, Margaret Mead                                           Filmprodukties

                    Amsterdam

                    Voorzitter/secretaris

 

x

 

2011     Master Psychodynamic Counselling,                                   Coaching en Consulting   

             Departement  Bestuurswetenschappen                               Universiteit van Utrecht

             Utrecht

 

2009    Executive Programma Counselling,                                    Coaching en Consulting 

            Departement Bestuurswetenschappen                                Universiteit van Utrecht

            Utrecht

 

1986     Sociale geografie 

             Faculteit Ruimtelijke wetenschappen

             Universiteit van Amsterdam

             Amsterdam

                      Afstudeeronderwerp: Functieveranderingen in de Amsterdamse grachtengordel.

Bijvakken Planologie, Sociaal Economische            geschiedenis

 

1974         VWO diploma

                 Marnix van St Aldegonde Lyceum 

                 Haarlem

 

 

 

 

x