Hietbrink Consulting  organisatie advies en ontwikkeling    

Over mij 

In 2006 richtte ik, vanuit mijn achtergrond als toegepast wetenschappelijk onderzoeker, mijn roots in kwaliteitsmanagement en zeven jaar ervaring in mensgericht implementeren, mijn eigen organisatieadvies en implementatie bureau op: Hietbrink Consulting.

Hietbrink Consulting richt zich op het ontwikkelen van nieuwe typen organisaties.  Organisaties waar medewerkers hun motivatie en voldoening halen uit het samenwerken met klanten aan een hoogwaardig eindresultaat. Organisaties die het belang zien van persoonlijke ontplooiing en daar tijd, budget en ruimte voor beschikbaar stellen. En organisaties waar chemie tussen mensen en afdelingen even zo belangrijk wordt gevonden, als succesvolle sales, soepele processen en werkende systemen. 

 

Stond het verandermanagement in de jaren 90 en het begin van de 21-ste eeuw vooral in het teken van het professionaliseren van organisaties, de aanleg van ict- infrastructuur en bijbehorend procesmanagement, het leren werken in een digitale omgeving, en persoonlijk leiderschap. Nu richt de aandacht zich steeds meer op de koers van de organisatie, op de spanningsboog van het op afstand werken van de organisatie en de betrokkenheid houden met de organisatie, op de kwaliteit van de intermenselijke verbindingen en het ontwikkelen van creativiteit. 

 

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen zie ik als de drijvende en de stuwende krachten voor de continuiteit van organisaties, waarbij creativiteit de spil vormt van het geheel.

 

       

2014 -        Werkende Weg                              Haarlem 

 

2006 -        Hietbrink Consulting                      Lijnden

 

2013/10     St. Ondernemersklankbord            Den Haag

 

2007/'99    Pentascope                                    Amersfoort

 

1999/'90    KPN - PTT Telecom                       Den Haag

                                                                        Amsterdam 

1990/'84    SEO,

                  Stichting voor Economisch Onderzoek

                  der Universiteit van Amsterdam    Amsterdam                                

1984/'82    Provinciaal Planologische Dienst NH    

                  Noord-Holland                               Haarlem

 

1982/'80    SEO,

                  Stichting voor Economisch Onderzoek

                  der Universiteit van Amsterdam                                                                                                   Amsterdam                                

 

 

 

Curriculum vitae

 

2017 - 2010  Raad van Commissarissen KWH                                     Rotterdam

                     Lid

 

   

  2015 - 2009 Raad van Toezicht Landschap

                      Noord-Holland                    

                      Heiloo                               

                     

                      Voorzitter Financiele commissie

                      Lid

   

   

  2007-2002   Raad van Comissarisen Staedion 

                      Den Haag                                                            

                      Voorzitter Remuneratie Commissie

                      Lid

   

   

  2007-2011  Alumini netwerk CC&C 

                      Utrecht

                      Voorzitter

                      Lid

   

   

  vanaf 1999   Stichting MM, Margaret Mead                                           Filmprodukties

                      Amsterdam

                      Voorzitter/secretaris

   

  x

   

   

   

   

  Handreiking Integraal Besturen.               

  INK, Zaltbommel, 2006

   

  Implementeren. Het speelveld in de praktijk

  Pentascope, Amersfoort, 2006

  (bijgedragen aan)

   

  De Klant kiest voor Kwaliteit 

  Ptt Telecom, Den Haag, 1998                    

   

  Bundeling van kracht en kennis, Particuliere cultuurzorg en monumentenbescherming, 1940 - 1990 in:

  De Hulpbehoevende Mecenas, Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940 - 1999

  Boekmanstichting, Amsterdam, 1990

   

  Cultuur als economische infrastructuur : uitstralingseffecten van investeringen in cultureel onroerend goed in Zwolle     

  SEO rapport 220, Amsterdam,1988

   

  Meer dan een Miljard, de economische betekenis van de professionele kunsten voor Amsterdam

  SEO rapport 185, SEO, Amsterdam, 1985              

   

   

   

  xv

   

   

   

   

   

   

   

  2011     Master Psychodynamic Counselling,                                   Coaching en Consulting   

               Departement  Bestuurswetenschappen                               Universiteit van Utrecht

               Utrecht

   

  2009    Executive Programma Counselling,                                    Coaching en Consulting 

              Departement Bestuurswetenschappen                                Universiteit van Utrecht

              Utrecht

   

  1986     Sociale geografie 

               Faculteit Ruimtelijke wetenschappen

               Universiteit van Amsterdam

               Amsterdam

                        Afstudeeronderwerp: Functieveranderingen in de Amsterdamse grachtengordel.

  Bijvakken Planologie, Sociaal Economische            geschiedenis

   

  1974         VWO diploma

                   Marnix van St Aldegonde Lyceum 

                   Haarlem

   

   

   

   

  x

   

   

  Werkervaring

  Bestuurlijke ervaring

  Publicaties ( selectie)

  Opleidingen