Hietbrink Consulting  organisatie advies en ontwikkeling    

Portfolio

Projecten            een selectie:

Koninklijke Visio - Assen

Workshop in een middag door de overgang

 

Havensteder - Rotterdam

Workshop In een middag door de overgang

Organisatieonderzoek en advies

 

Inovum - Loosdrecht

Begeleiding Specialistenteam

Organisatieonderzoek en advies

 

Provincie Noord-Holland, directie B&U - Haarlem

Ontwikkeling missie en organisatievisie

organisatieontwikkeling

 

WBV Eigen Haard - Amsterdam

Ontwikkeling missie, organisatievisie en verankering in het besturingssysteem

 

WBV Domein - Eindhoven 

Project Procesmatig werken

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw - Huizen

Leiderschap en Bezieling - Leiderschapsprogramma

Missie en organisatievisie ontwikkeling en implementatie

 

HDZ Architecten - Delft

Professionalering organisatie en werkwijzen

 

GGZ Friesland - Leeuwarden

'It sil Heve' - verbeteren van de besturing ahv INK Managementmodel

Ontwikkeling missie en organisatievisie

Verankering in het besturingssysteem

 

ANWB - Den Haag

ANWB Prismascope : Klantgericht besturingsmodel voor de ANWB

 

Staedion - Den Haag                                                    

Implementatie fusie van drie woningcorporaties 

Ontwikkeling missie, visie en verankering in het besturingssysteem

 

Pentascope - Amersfoort

Leiderschap met Lef

Intake en coaching deelnemers

 Initiatieven 

 

De werkjaren vanaf pakweg je 45e, 50e zijn misschien wel de interessantste van je loopbaan. Je bent wijzer en je interesses verschuiven. Werkende Weg wil professionals in deze periode handvatten bieden voor een weloverwogen heroriëntatie op hun werkende bestaan.

www.werkendeweg.nl

 

www.werkendeweg.nl/onderzoek-naar-overgang-en-werk-verzameld-eindelijk/